Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI WEB STRANICE

 

Društvo NetPlans Zagreb d.o.o. iz Sesveta (Grad Zagreb), Savska cesta 84, OIB: 54893515491 (u nastavku: NetPlans Zagreb d.o.o. ili Voditelj obrade) vrlo ozbiljno pristupa zaštiti Vaših osobnih podataka.

Stoga osobne podatke koji se prikupe putem ove web stranice ili putem profila na društvenim mrežama kojima ono administrira, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obrađuje u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i u skladu s drugim mjerodavnim propisima.

Ako koristite ovu web stranicu NetPlans Zagreb d.o.o. može prikupljati različite vrste podataka, uključujući i Vaše osobne podatke. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih Vas se može osobno identificirati.

Kako biste se informirali koje podatke prikupljamo kada koristite ili ulazite u interakciju putem ove web stranice ili putem profila na društvenim mrežama kojima NetPlans Zagreb d.o.o. administrira, na kojem pravnom temelju i za koje svrhe se isti koriste te koja prava Vam pripadaju na temelju europskih i nacionalnih propisa o zaštiti osobnih podataka, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku.

 

Prikupljanje i obrada podataka na našoj web stranici

Kada koristite web stranicu društva NetPlans Zagreb d.o.o., putem iste se mogu automatski prikupljati, koristiti, pohranjivati i obrađivati podatci o vrsti i verziji Vašeg preglednika, operativnom sustavu koji koristite, URL preporukama, vremenu zahtjeva poslužitelja, IP adresi, približnoj lokaciji, načinu Vašeg korištenja web stranice i slično.

Također, Voditelj obrade koristi alate trećih strana (primjerice, Google Analytics) koji mu omogućavaju primanje izvješća o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranice.

Ova web stranica za svoj rad koristi kolačiće (eng. cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš preglednik sprema na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našoj web stranici. Kolačići služe kako bismo našu ponudu učinili korisnijom, učinkovitijom i sigurnijom. Ova web stranica koristi tehničke kolačiće (kolačiće nužne za njeno funkcioniranje), funkcionalne kolačiće (kolačiće koji omogućuju web stranici pružanje poboljšanih funkcionalnosti i personalizaciju) i marketinške kolačiće (kolačiće koji se koriste u svrhu prikupljanja podataka o tome kako se ponašate na internetu odnosno prate vaše kretanje prilikom pregledavanja svih mrežnih stranica, a omogućavaju oglašivačima i agencijama da prikupe podatke o vašim navikama i interesima te vam na taj način prikazuju oglase koje smatraju relevantnima odnosno Vama privlačnima).

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića te dopustiti samo pojedine vrste kolačića, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su svi kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

U pravilu, analiza svih tih podataka ne omogućava nam da iste povezujemo s Vašom osobom, odnosno da vas osobno identificiramo.

Također, ako nas kontaktirate putem Kontakt obrasca ili chata na ovoj web stranici ili ulazite u interakciju putem naših profila na društvenim mrežama, možemo prikupljati Vaše osobne podatke vezane za ime i prezime, kontakt, skenirati i analizirati Vašu komunikaciju i interakcije te druge podatke koje nam učinite dostupnima.

 

Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Podatke prikupljene putem ove web stranice i društvenih mreža, uključujući osobne podatke, pohranjujemo i obrađujemo u svrhu ispunjenja obveza koje imamo prema Vama; pružanja korisničke podržke; razumijevanja, poboljšanja i razvoja naših usluga; provedbe oglašavanja i marketinga; stvaranja i održavanja pouzdanijeg i sigurnijeg okruženja te ispunjavanja naših zakonskih obveza, a sve u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (a), (b), (c), (d) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Predmetni podaci, obrađivati će se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

 

Alati trećih strana

NetPlans Zagreb d.o.o. koristi različite usluge trećih strana (npr. Google, Facebook, Linkedin, itd.) koje mu pomažu unaprijediti poslovanje i pružanje usluga. Navedene tvrtke imaju svoja vlastita pravila o privatnosti i kolačićima, stoga imajte na umu da će podaci koje pružate na ovaj način biti regulirani pravilima tih tvrtki. Obavezno provjerite njihovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali s načinom na koji će se Vaši podaci obrađivati.

 

Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy

Facebook pikseli: https://hr-hr.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

LinkedIn Insight Tag: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

CleverReach: https://www.cleverreach.com/en-de/privacy-policy/

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hr/

Google web fontovi: https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Google karte: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Calendlyjem: https://calendly.com/pages/terms
https://calendly.com/de/pages/privacy

Neke treće strane koje takve usluge pružaju mogu se nalaziti izvan Europske unije. To dopuštamo samo ako smo zadovoljni njihovom razinom sigurnosti u zaštiti podataka. Kada nam dajete svoje podatke, imajte na umu da se oni mogu učitati, pohraniti ili obraditi na lokaciji izvan Europskog gospodarskog prostora.

 

Vrijeme obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo samo onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe pohrane ili onoliko dugo koliko to zahtijevaju europski ili nacionalni propisi. Nakon prestanka svrhe radi koje su podaci prikupljeni ili ako istekne razdoblje pohranjivanja koje određuju propisi, prikupljeni osobni podaci će se obrisati.

Vaša prava vezana za obradu osobnih podataka

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti društvu NetPlans Zagreb d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84 ili na adresu elektroničke pošte: info-hr@netplans.hr

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSLOVNIH PARTNERA

Društvu NetPlans Zagreb d.o.o. iz Sesveta (Grad Zagreb), Savska cesta 84, OIB: 54893515491, važno je zaštititi sigurnost i privatnost osobnih podataka njegovih klijenata i svih drugih poslovnih partnera.

Stoga društvo NetPlans Zagreb d.o.o. (u nastavku: NetPlans Zagreb d.o.o. ili Voditelj obrade) osobne podatke potencijalnih i postojećih klijenata, pružatelja usluga i drugih poslovnih partnera te njihovih pravnih zastupnika i zaposlenika (u nastavku skupno: poslovni partneri ili ispitanici) obrađuje u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i skladu sa svim drugim mjerodavnim propisima.

Kada u svoje ime obrađuje osobne podatke svojih poslovnih partnera društvo NetPlans Zagreb d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

U ovoj Obavijesti pružaju se detaljne informacije o tome zašto i na koji način NetPlans Zagreb d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke poslovnih partnera, kako se ti podaci obrađuju te koja prava poslovnim partnerima s tim u vezi pripadaju.

 

Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Prilikom obavljanja svoje djelatnosti, NetPlans Zagreb d.o.o. može obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka potencijalnih i postojećih poslovnih partnera:

 • ime i prezime
 • adresu sjedišta, poslovnice, pogona
 • osobni identifikacijski broj
 • poslovni e-mail i poslovni telefon
 • broj transakcijskog računa
 • broj registracije vozila
 • informacije o pruženoj usluzi ili kupljenoj robi, uključujući njihovu količinu i vrijednost

 

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka

NetPlans Zagreb d.o.o. osobne podatke poslovnih partnera obrađuje na temelju ovlaštenja sadržanih u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a sve kako bi moglo:

 • s potencijalnim poslovnim partnerima i kupcima pregovarati u pogledu zasnivanja poslovnog odnosa
 • ispuniti obveze i ostvariti prava utvrđena ugovorom sklopljenim s poslovnim partnerom ili kupcem
 • ispuniti svoje obveze utvrđene prisilnim propisima (primjerice, poreznim propisima)
 • ostvariti svoj legitimni interes usmjeren na pravodobno i uredno obavljanje poslovne djelatnosti, uključujući i naplatu dospjelih potraživanja

 

Radi ostvarenja svog legitimnog interesa usmjerenog na povećanje tržišta, NetPlans Zagreb d.o.o. može provoditi marketinške aktivnosti usmjerene na akviziciju novih klijenata. Za tu svrhu ono može obrađivati različite vrste osobnih podataka poput e-mail adrese i broja telefona potencijalnog klijenta. U slučaju obrade osobnih podataka za navedenu svrhu, Voditelj obrade će ispitanike obavijestiti o njihovom pravu na podnošenje prigovora glede provođenja marketinških aktivnosti. U odnosu na ispitanika koji istakne spomenuti prigovor, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obustavlja svaku daljnju marketinšku aktivnost.

Na temelju dobrovoljne, izričite i pisane privole, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, NetPlans Zagreb d.o.o. može obrađivati i druge kategorije osobnih podataka ispitanika, a za svrhe i u trajanju navedenom u privoli.

Osobni podaci ispitanika obrađivati će se isključivo za svrhe za koje su prikupljeni, pri čemu će se obrada osobnih podataka ograničiti na najmanju moguću mjeru.

 

Vrijeme obrade osobnih podataka

Osobni podaci potencijalnih poslovnih partnera s kojima je Voditelj obrade pregovarao o poslovnoj suradnji, ali do iste nije došlo, čuvaju se najdulje pet godina, osim ako bi prisilnim propisima bio određen duži rok čuvanja ili bi isti bili dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do okončanja spomenutih postupaka.

Osobni podaci poslovnih partnera i kupaca s kojima je društvo NetPlans Zagreb d.o.o. zasnovalo poslovni odnos čuvati će se za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. Nakon prestanka poslovnog odnosa takvi osobni podaci će se trajno izbrisati, osim podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.

Osobni podaci prikupljeni radi provedbe marketinških aktivnosti obrađivati će se sve dok za isto postoji legitimni interes Voditelja obrade ili dok ispitanik ne obavijesti Voditelja obrade da se protivi daljnjoj provedbi marketinških aktivnosti, ovisno o tome koja okolnost nastupi ranije.

Osobni podaci prikupljeni na temelju privole ispitanika obrađivati će se do opoziva privole, a najdulje u trajanju navedenom u privoli na temelju koje se obrađuju. Danu privolu ispitanik može, bez ikakvih štetnih posljedica, opozvati u bilo kojem trenutku.

 

Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

Uzimajući u obzir da u okviru prodaje svojih proizvoda NetPlans Zagreb d.o.o. nudi i uslugu prijevoza, isto će, kako bi ispunilo svoju ugovorom preuzetu obvezu, u određenim situacijama biti primorano s trećim stranama (prijevoznicima) podijeliti prikupljene osobne podatke svojih kupaca, njihovih zastupnika i zaposlenika (primjerice, ime i kontakt zastupnika kupca).

Isto tako, za potrebe svog poslovanja društvo NetPlans Zagreb d.o.o. će određene osobne podatke biti primorano podijeliti s trećim stranama koje mu pružaju specijalizirane usluge (primjerice, bankama).

U tom slučaju, NetPlans Zagreb d.o.o. će poduzeti sve razumne provjere kako bi se utvrdilo provode li ti subjekti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da se svi osobni podaci obrađuju u skladu s relevantnim propisima.

Također, kako bi ispunilo svoje zakonske obveze, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. će određene osobne podatke poslovnih partnera biti dužno podijeliti s tijelima javne vlasti (npr. poreznim tijelima).

Kategorije i obujam osobnih podataka koje dijeli s drugim primateljima, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. će ograničiti na najmanju moguću mjeru.

 

Prava ispitanika

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti društvu NetPlans Zagreb d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84 ili na adresu elektroničke pošte: info-hr@netplans.hr

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJENIH U OKVIRU SELEKCIJSKOG POSTUPKA

Društvu NetPlans Zagreb d.o.o. iz Sesveta (Grad Zagreb), Savska cesta 84, OIB: 54893515491, važno je zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka.

Stoga društvo NetPlans Zagreb d.o.o. (u nastavku: NetPlans Zagreb d.o.o. ili Voditelj obrade) osobne podatke potencijalnih zaposlenika koje prikupi u okviru selekcijskog postupka obrađuje u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku: Opća uredba o zaštiti podataka), kao i skladu sa svim drugim mjerodavnim propisima.

Kada obrađuje osobne podatke potencijalnih zaposlenika za potrebe provedbe selekcijskog postupka, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. smatra se Voditeljem obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.

U ovoj Obavijesti pružaju se detaljne informacije o tome zašto i na koji način NetPlans Zagreb d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke potencijalnih zaposlenika (u nastavku: potencijalni zaposlenici ili ispitanici), kako se ti podaci obrađuju te koja im prava s tim u vezi pripadaju.

Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama vezanim uz obradu Vaših osobnih podataka i pravima koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

 

Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju

Ako društvu NetPlans Zagreb d.o.o. pošaljete zamolbu za zasnivanje radnog odnosa, obavljanje studentskog posla ili stručne prakse (u nastavku skupno: radni odnos), ono će obrađivati sljedeće kategorije Vaših osobnih podataka:

 • ime i prezime
 • kontakt podatke (e-mail adresu i broj telefona)
 • mjesto stanovanja
 • podatke o obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu
 • podatke o očekivanoj plaći
 • sve ostale podatke koje u svom životopisu ili motivacijskom pismu odlučite podijeliti s društvom NetPlans Zagreb d.o.o.

Uz to, za potrebe provedbe selekcijskog postupka, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. će obrađivati sve podatke koje o Vama prikupi tijekom provedenog intervjua i testiranja.

 

Pravni temelj i svrha obrade osobnih podataka

Predmetne podatke, društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obrađuje na temelju svog legitimnog interesa (u skladu sa člankom 6. stavkom 1. f. Opće uredbe o zaštiti podataka) usmjerenog na provjeru kvalifikacija potencijalnih zaposlenika te sklapanje ugovora o radu s kandidatima koji najbolje odgovaraju potrebama određenog radnog mjesta.

 

Vrijeme obrade osobnih podataka

Podaci prikupljeni u okviru selekcijskog postupka obrađivati će se najdulje godinu dana od dana kada su stavljeni na raspolaganje Voditelju obrade.

Svaki ispitanik ima pravo zahtijevati brisanje prikupljenih podataka. Takav zahtjev rezultirati će isključenjem ispitanika iz daljnjeg selekcijskog postupka i trajnim brisanjem svih njegovim podataka, izuzev podataka čiju obradu nalažu prisilni pravni propisi i podataka koji predstavljaju dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, a u kojem se slučaju prikupljeni podaci mogu čuvati do isteka roka predviđenog prisilnim pravnim propisima.

 

Dijeljenje osobnih podataka s drugim primateljima

Pristup osobnim podacima prikupljenima prilikom provedbe selekcijskog postupka imaju isključivo osobe koje Voditelj obrade zaduži za provedbu selekcijskog postupka. Dio Vaših osobnih podataka pruženih u okviru selekcijskog postupka u ime Voditelj obrade mogu obrađivati fizičke ili pravne osobe koje Voditelj obrade angažira za provedbu selekcijskog postupka (primjerice, pružatelji platformi za podnošenje prijava, psiholozi, pravni stručnjaci itd.) U tom slučaju, Voditelj obrade preuzima odgovornost da takve treće osobe provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju da se svi Vaši podaci obrađuju u skladu s relevantnim propisima.

 

Prava ispitanika

Radi dobivanja uvida u Vaše osobne podatke koje društvo NetPlans Zagreb d.o.o. obrađuje, radi informiranja o načinu njihove obrade, radi njihovog ispravka, brisanja, ograničenja obrade ili prenošenja, povlačenja privole za obradu osobnih podataka, odnosno podnošenje prigovora u pogledu obrade prikupljenih osobnim podataka, u svakom se trenutku, bez štetnih posljedica, možete obratiti društvu NetPlans Zagreb d.o.o. bilo na adresi sjedišta društva: Sesvete (Grad Zagreb), Savska cesta 84 ili na adresu elektroničke pošte: info-hr@netplans.hr.

U slučaju sumnje u povredu svojih osobnih podataka možete podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. Međutim, cijenili bismo kada biste nam prije toga pružili priliku riješiti Vaše nedoumice u pogledu navedenog pitanja.

Image

Zainteresirani ste za naše usluge?
Rado ćemo Vam pomoći.

Kontaktirajte nas preko elektroničke pošte ili na broj telefona i u najkraćem roku ćemo Vam odgovoriti na Vaš upit.

Kontaktirajte nas   +385 1 4093 482

Stober HD

Možemo li Vam pomoći? 

ico crisp phone +385 1 4093  482
ico crisp mail Kontakt